Dự án Khu đô thị mới Thới Lai - Kỳ 1: Mua được gì từ tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng?

(THPL) - Ngày 13/7/2016, UBND Thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, nhưng đến nay, dự án vẫn gặp vướng trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thứ bảy, 14/05/2022 10:37
Nguồn: Truyên hình Pháp luật