Dự án "treo" hơn 20 năm ở Bình Chánh: TP HCM kiểm điểm trách nhiệm 3 đơn vị

Audio THPL
10-04-2020 10:08

(THPL) - Ba đơn vị bị kiểm điểm là Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Chánh và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, vì để thiếu sót liên quan đến dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc ở huyện Bình Chánh, TPHCM.

Ngày 9-4, Văn phòng UBND TP HCM đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về kết luận thanh tra toàn diện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu 3 cơ quan, đơn vị liên quan là Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Chánh và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn phải tổ chức kiểm điểm vì để xảy ra thiếu sót liên quan đến dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP phải tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc tham mưu ban hành Quyết định số 353 chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục; tham mưu UBND TP xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 353.

 UBND huyện Bình Chánh tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc quản lý đất đai, xử lý  vi phạm về xây dựng và lấn chiếm đất đai tại khu đất thuộc dự án, việc chậm triển khai chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch 1/2000 như đã nêu tại kết luận thanh tra.

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tổ chức kiếm điểm xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân của tổng Công ty mắc các thiếu sót như đã nêu tại kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND TP giao UBND huyện Bình Chánh khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc; xem xét việc điều chỉnh cho phù hợp giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh giao đất của Thủ tướng Chính phủ, kênh giới, lộ giới, yếu tố liền ranh, liền thửa theo quy định hiện hành; Đồng thời, kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm phần đất thuộc dự án tại 3 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai.

Ngoài ra, UBND huyện Bình Chánh rà soát báo cáo nguồn gốc pháp lý sử dụng đất, tình hình sử dụng đất đối với khu đất nêu trên để áp dụng pháp luật phù hợp về việc thực hiện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và Luật Nhà ở; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu vực dự án sau khi có Quyết định số 353.

TH: Thu Thảo


Nguồn: Người Lao Động

Cùng chuyên mục