Dự kiến chiều 25/2, sẽ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Audio THPL
25-02-2021 13:08

(THPL)- Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, tạo lập nên một hệ cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ quản lý nhà nước.

 Bộ Công an cho biết, dự kiến chiều 25/2, tại Hà Nội, Bộ Công an sẽ tổ chức lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ “hồ sơ giấy” sang “hồ sơ điện tử”.

Theo Thiếu tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 – Bộ Công an), Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là một trong 6 cơ sở dữ liệu được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. 

Thiếu tướng Tô Văn Huệ cho biết thêm, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Thông qua việc tổ chức thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân sẽ tạo lập nên một hệ cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương để dùng chung nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. 

Tiến sĩ Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) – cho biết, thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với Bộ Công an, các bộ ngành và địa phương để tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin một cửa điện tử để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giúp cắt giảm giấy tờ công dân trên cơ sở dữ liệu công dân điện tử. 


Nguồn: Pháp luật Việt Nam – TH: THPL

Cùng chuyên mục