Dự kiến đến năm 2021, khoảng 49.000 giáo viên mầm non và tiểu học sẽ bị thiếu

Theo kết quả khảo sát, thống kê nhu cầu sử dụng giáo viên của tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học-bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết, năm 2021 số lượng giáo viên sẽ bị thiếu trầm trọng, con số khoảng 49.000 người, chủ yếu là giáo viên mầm non và tiểu học.

Thứ hai, 07/05/2018 18:50
Nguồn: Tổng hợp