Dự thảo Quy chế mới về đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ

(THPL)- Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo quy chế mới về đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ (đào tạo sau đại học). So với quy chế trước đây, dự thảo có nhiều điểm mới, như trao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho các cơ sở đào tạo theo tinh thần của Luật Giáo dục Đại học (GDĐH) 2018, có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Thứ hai, 09/11/2020 08:51
Nguồn: Pháp luật Việt Nam – TH: THPL