Đang tải

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Cần sự đồng lòng của đồng bào, cử tri cả nước

Audio THPL
22-10-2021 10:06

(THPL)- Cử tri và nhân dân hoan nghênh Quốc hội, Chính phủ, nhiều bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức với tình hình, điều kiện thực tế, thể hiện sự quyết tâm, khẩn trương để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cử tri và nhân dân đánh giá cao việc Bộ Chính trị đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 01 ngày 9/3/2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cử tri và nhân dân hoan nghênh Quốc hội, Chính phủ, nhiều bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, thể hiện sự nghiêm túc, quyết tâm, khẩn trương để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Cử tri và nhân dân trân trọng, đánh giá cao các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV; phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của người đứng đầu Đảng đối với hệ thống chính trị và nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Chấp hành Trung ương đã đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ trương về phòng, chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước năm 2022.

Về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, theo báo cáo, cử tri và nhân dân đánh giá, chiến lược và các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai trong thời gian qua cơ bản là phù hợp, đạt được kết quả quan trọng với những quyết sách nhanh, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện.

Các lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thường xuyên, nỗ lực cao độ trong công tác ngoại giao vaccine, trong một thời gian ngắn đưa về nước được một lượng vaccine lớn để tiêm miễn phí cho nhân dân, là một kỳ tích, một bước đột phá cực kỳ quan trọng trong chiến lược phòng, chống dịch. Với những nỗ lực đó, đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết 128 để thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh ở các địa phương.


Nguồn: PLVN – Video: VTC, TTXVN

Cùng chuyên mục