Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP

(THPL) - Thủ tướng thống nhất với đánh giá của các Bộ, cơ quan về tính cấp thiết và cấp bách phải đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Thứ năm, 27/01/2022 11:18
Nguồn: ANTĐ – TH: THPL