Ép người khác ký giấy vay nợ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cưỡng đoạt tài sản

(TVPL)- Đe dọa, ép người khác viết giấy vay tiền để đòi nợ là một hình thức chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cưỡng đoạt tài sản.

Thứ ba, 08/11/2022 17:51
Nguồn: TV Pháp Luật