EU cảnh báo Anh về hậu quả của Brexit không thỏa thuận

Audio THPL
19-07-2019 07:33