Đang tải

G20 đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nền nông nghiệp bền vững

Audio THPL
20-09-2021 08:28

(THPL)- Theo các Bộ trưởng Nông nghiệp G20, mặc dù trong những thập kỷ qua vẫn luôn tồn tại những rủi ro và thách thức, song hệ thống nông nghiệp toàn cầu vẫn đạt được những tiến bộ đáng kể trong sản xuất lương thực.

Sau hai ngày nhóm họp tại Florence, Italy, các Bộ trưởng Nông nghiệp Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh lương thực, hướng tới phát triển bền vững trên cả 3 khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường.

Các Bộ trưởng G20 khẳng định cam kết phát triển hệ thống lương thực bền vững, có khả năng phục hồi nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho mọi người dân, đồng thời góp phần quản lý tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh 1/4 dân số toàn cầu hiện đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực, những tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 gần đây đã khiến cho mục tiêu không còn người bị đói - một trong những Mục tiêu Phát triển Bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc càng trở nên khó khăn hơn.

Cũng theo các Bộ trưởng Nông nghiệp G20, mặc dù trong những thập kỷ qua vẫn luôn tồn tại những rủi ro và thách thức, song hệ thống nông nghiệp và lương thực toàn cầu vẫn đạt được những tiến bộ đáng kể trong sản xuất lương thực và cải thiện khả năng tiếp cận, cũng như cung cấp lương thực.

Nhận thức vấn đề thất thoát và lãng phí thực phẩm là một thách thức toàn cầu, các Bộ trưởng G20 cam kết sẽ nỗ lực giảm 1/2 tình trạng lãng phí thực phẩm, thu hẹp mức tổn thất trong các chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm trên thế giới vào năm 2030. Các thành viên G20 cam kết thúc đẩy nghiên cứu đổi mới, hỗ trợ đào tạo, nâng cao kiến thức, khuyến khích áp dụng các công nghệ, phương pháp canh tác, chăn nuôi hiệu quả và bền vững trong nông nghiệp.

G20 nêu rõ tầm quan trọng của hoạt động thương mại nông sản quốc tế trên cơ sở đa phương, minh bạch, không phân biệt đối xử và phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); đồng thời, cam kết giám sát mọi biện pháp hạn chế bất hợp lý có thể gây biến động giá lương thực trên toàn cầu.


Nguồn: Theo Reuters

Cùng chuyên mục