Gần 15 tỉ đồng tu sửa cấp thiết đoạn thành Thành Nhà Hồ bị sạt đổ

(THPL)- Toàn bộ đá và đất đá bị sạt lở sẽ được thu dỡ, bóc tách và thu dọn. Phần đá xây và đất đắp thành bị yếu và không đúng vật liệu nguyên gốc ở đoạn tường thành bên cạnh phía tả đoạn tường thành bị sạt lở cũng sẽ được tháo dỡ.

Thứ hai, 30/11/2020 15:56
Nguồn: Báo Văn Hóa- TH: THPL