Giá chung cư tại TP.HCM tăng nhanh hơn Hà Nội 7 lần

(THPL) - Bộ Xây dựng ghi nhận giá chung cư tại TP.HCM đã tăng 3,05%, trong khi ở Hà Nội là khoảng 0,54%. Như vậy, tốc độ tăng giá chung cư tại TP.HCM nhanh hơn Hà Nội 7 lần.

Thứ hai, 24/02/2020 10:18
Nguồn: Infonet.vn