Gia Lai: Cho thuê hàng loạt đất công trái luật

(THPL) - Kiểm toán Nhà nước khu vực XII vừa có báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai từ năm 2011-2017. Kết quả kiểm toán cho thấy, nhiều doanh nghiệp không sử dụng đất, tài sản đã được UBND tỉnh cho thuê, mà doanh nghiệp đã cho các cá nhân, tổ chức khác thuê lại để thu tiền.

Thứ bảy, 13/04/2019 08:55
Nguồn: Người lao động