Giám sát công trường có cần chứng chỉ hành nghề ?

(TVPL)-Tại các công trường xây dựng đều có giám sát thi công. Thế nhưng ít tai đặt câu hỏi họ có bằng cấp gì không? Và nếu không bằng cấp, chứng chỉ nhưng đảm nhiệm công việc này có vi phạm luật không?

Thứ ba, 25/10/2022 18:58
Nguồn: Chính Phủ- TH: TVphapluat