Đang tải

Giao quyền hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Audio THPL
14-05-2022 08:18

(THPL) – Trong tháng 5, Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sẽ giao quyền hiệu trưởng hoặc hiệu phó phụ trách để giải quyết các việc cấp bách.

Ngày 13/5, Ban cán sự đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có kết luận tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, trong đó có nội dung liên quan đến việc giao quyền hiệu trưởng ngay trong tháng 5 này. Theo đó, Ban cán sự đảng chỉ đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và các đơn vị liên quan thuộc bộ thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng.

Cụ thể, tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM phải tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP.HCM; thực hiện dứt điểm kết luận thanh tra của Bộ…

Ban cán sự Đảng yêu cầu Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật giao quyền hiệu trưởng, hoặc hiệu phó phụ trách thời hạn 3-6 tháng để giải quyết các vấn đề cấp bách của nhà trường và thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác. Trong thời gian giao quyền hiệu trưởng hoặc hiệu phó phụ trách, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn trường kiện toàn Hội đồng trường, bầu Chủ tịch Hội đồng và Hiệu trưởng.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM khẩn trương có ngay giải pháp cấp văn bằng cho người học đã đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của người học.

Thư ký hội đồng trường thay mặt Hội đồng trường thực hiện ngay việc ký thông báo thu hồi thông báo số 07 ngày 16/3/2021 theo chỉ đạo của Bộ và trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp ngày 13/4, thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 17/5. Người phụ trách trường thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đối với tiến sĩ Trương Thị Hiền, hoàn thành trước ngày 30/5.


Nguồn: Thanh Niên – TH: THPL

Cùng chuyên mục