Giáo viên dạy giỏi không được diễn thử, nhận thông báo trước 3 ngày

Audio THPL
14-09-2019 19:54

(THPL) - Bộ Giáo dục & Đào tạo mới đưa ra dự thảo Thông tư ban hành quy định công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông. Theo đó, các hoạt động thực hành tham gia hội thi phải được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp; không được dạy thử hoạt động thực hành trong khi thi ở bất cứ đâu trong năm học. Giáo viên tham gia thi dạy giỏi được thông báo và có

Theo dự thảo, đối với giáo viên mầm non, nội dung thi sẽ là thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể, được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng trẻ của lớp; không được dạy thử; giáo viên được báo trước không quá 3 ngày. Giáo viên sẽ trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất về nuôi dạy trẻ trong thời gian tối đa 30 phút. Biện pháp phải chưa được báo cáo ở bất cứ đâu, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân trước đó.

Đối với bậc phổ thông, giáo viên dự thi phải dạy học một tiết, được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp. Tiết học không được dạy thử; được báo trước không quá 3 ngày.

Đối với giáo viên chủ nhiệm giỏi, nội dung thi sẽ bao gồm thực hành một tiết tổ chức hoạt động trải nghiệm (tiết sinh hoạt lớp/ tiết hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp). Đồng thời, giáo viên sẽ trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất trong công tác giáo dục học sinh của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. 

Giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi có trách nhiệm dạy lại tiết dạy, tiết hoạt động trải nghiệm hoặc báo cáo lại chuyên đề để chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm trong hoạt động dạy học 

TH: Dương Cẩm


Nguồn: Tổng Hợp

Cùng chuyên mục