Giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng thâm niên được trợ cấp một lần

(THPL) - Bộ Giáo dục – Đào tạo đã ban hành Dự thảo Nghị định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu để lấy ý kiến tới 8/10/2019. Theo dự thảo Nghị định nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập…, nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó các nhà giáo này được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập thì được xếp bảng lương của ngạch

Thứ năm, 29/08/2019 12:22
Nguồn: Tổng hợp