Giây phút nam sinh lớp 9 lao mình xuống sông cứu 3 học sinh khỏi đuối nước