Giới thiệu ông Trần Việt Trường ứng cử đại biểu HĐND ở Cần Thơ

Audio THPL
09-03-2021 15:28

(THPL)- 100% đại biểu dự hội nghị ban lãnh đạo mở rộng đã nhất trí giới thiệu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 9-3, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết theo phân bổ, UBND TP được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP nhiệm kỳ mới này một người. Theo đó, người được giới thiệu là ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP.

Theo ông Hiển, UBND TP đã tổ chức hai hội nghị trước đó ở cấp lãnh đạo cơ quan và lấy ý kiến cử tri nơi công tác. Theo đó, kết quả ở hai hội nghị này, ban lãnh đạo UBND TP đã thống nhất chọn ông Trường tái cử, đồng thời ông Trường cũng được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm.

Tập thể hội nghị thống nhất cao về việc giới thiệu ông Trường ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP khóa mới. Lãnh đạo cơ quan UBND TP cho biết căn cứ tiêu chuẩn, quy định, ông Trường đủ các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực theo quy định; có mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, có trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; thống nhất giới thiệu ông Trường ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.

100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã nhất trí giới thiệu ông Trường ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP nhiệm kỳ 2021-2026.


Nguồn: Tổng hợp – TH: THPL

Cùng chuyên mục