(THPL) - Người chế tác loại tranh chỉ đinh sẽ dùng đinh thép cố định trên ván gỗ và dùng chỉ màu thay cho các nét vẽ thông thường.