Gỡ khó cho quản lý thu - chi tiền công đức

Audio THPL
07-04-2020 18:30

(THPL) - Nhiều năm qua, còn nhiều lộn xộn trong quản lý thu chi tiền công đức, cúng dường… tại lễ hội, cơ sở thờ tự, tín ngưỡng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi mỗi địa phương, mỗi di tích, lại có cách thu và quản lý khác nhau.

Bản dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc quản lý, thu - chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội do Bộ Tài Chính đưa ra để lấy ý kiến, được cho là bước tiến trong việc tháo gỡ tình trạng mạnh ai nấy làm lâu nay.

Theo dự thảo, có 7 nguyên tắc quản lý và sử dụng tiền công đức. Trong đó, một số vấn đề lớn được đưa ra khá cụ thể như: việc dâng cúng, công đức, tài trợ của tổ chức, cá nhân cho các di tích; hoạt động dịch vụ trong lễ hội, di tích có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức như tiền mặt, hiện vật, tài sản phi vật chất như ngày công lao động trông nom, bảo vệ, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo; và các công tác khác.

Việc vận động, tiếp nhận quản lý và sử dụng các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ, trong dự thảo thông tư ghi rõ là phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc, không lợi dụng việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm. Không được dâng cúng, công đức, tài trợ và không được tiếp nhận các khoản trên có mục tiêu, ý nghĩa hoặc kèm theo các điều kiện làm sai lệch bản chất, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa, truyền thống của lễ hội; độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của con người hay mê tín, dị đoan, cờ bạc.

Đối với việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và hoạt động lễ hội, trong dự thảo này cũng chỉ ra các khoản chi bồi dưỡng cho những người được trưng tập, ban tổ chức lễ hội, phục vụ trực tiếp hoạt động của di tích vào các dịp lễ hội và tham gia kiểm đếm, chấm công, giám định và giám sát; công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá lễ hội, di tích…

Việc quản lý tiền, tài sản dâng cúng, công đức, tài trợ cho di tích trong dự thảo cũng đề cao nguyên tắc công khai, minh bạch. Cụ thể như việc phải thành lập tổ tiếp nhận các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ. Tổ tiếp nhận có trách nhiệm định kỳ hàng năm công bố thông tin công khai về việc tiếp nhận các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ (của từng tổ chức, cá nhân); cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Việc sử dụng nguồn tiền trên được chia ra nhiều đầu mục như: chi phí hương hoa, lễ vật, phẩm vật, đèn nhang dâng cúng hàng ngày tại di tích.

Dự thảo cũng đưa ra nhiều quy định về việc bài trí hòm công đức, công tác tiếp nhận, ghi chép kiểm đếm các khoản dâng cúng, công đức.


Nguồn: VTV

Cùng chuyên mục