Gỡ vướng cho bất động sản, cách nào?

Audio THPL
18-02-2020 09:14

(THPL) - Thị trường bất động sản và các doanh nghiệp tại TP HCM hiện đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Thị trường bất động sản rơi vào tình thế khó khăn hiện nay có nguyên nhân do hạn chế, vướng mắc về thể chế pháp luật.

Trước tình trạng thị trường bất động sản sụt giảm mạnh, cuối tuần qua,  UBND TP HCM đã có văn bản khẩn gửi đến các sở, ngành TP về việc tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Cụ thể, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM tiếp tục nghiên cứu quan điểm pháp lí của các bộ, ngành, các qui định pháp luật và từ thực tiễn thi hành pháp luật của TP.

Từ đó, tham mưu cho UBND TP HCM để báo cáo phản biện với các bộ, ngành về những vấn đề, nội dung chưa hợp lý và góp ý, kiến nghị những vấn đề, nội dung trong quá trình sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan. Cùng với đó, TP cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với NHNN chi nhánh TP HCM báo cáo tình hình với số liệu cụ thể, đầy đủ về việc thực hiện qui định “đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở” tại khoản 2, Điều 26 Luật Nhà ở và các qui định cụ thể khác có liên quan. Đồng thời báo cáo việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “bán hoặc cho thuê nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo qui định” và các qui định cụ thể khác có liên quan. Các yêu cầu trên phải trình UBND TP trước ngày 15/3/2020.


Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục