Góc nhìn pháp lý: Quy định về tình tiết “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” trong tội gây rối trật tự công cộng

(TVPL) - Theo quy định của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tình tiết “Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” được quy định là tình tiết định khung cơ bản của một số tội trong đó có tội Gây rối trật tự công cộng được quy định tại khoản 1 Điều 318.

Thứ sáu, 22/12/2023 10:15
Nguồn: Thế Thắng – Thơ Nguyễn – Nguyễn Tân – Trung Kiên - TVPL