Góc nhìn pháp lý trong trái phiếu doanh nghiệp

(THPL) - Trái phiếu DN là 1 trong những hình thức huy động vốn của DN, nhằm thu hút 1 lượng vốn trung và dài hạn đủ, để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Dưới góc độ của 1 nhà đầu tư, trái phiếu sẽ có tính ổn định và ít rủi ro khi đầu tư các loại hình chứng khoán khác như cổ phiếu chẳng hạn.

Thứ ba, 05/07/2022 16:52
Nguồn: Truyền hình Pháp luật