Hà Giang chủ động phòng chống dịch Covid-19

Audio THPL
04-06-2021 18:03

Nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn, tỉnh Hà Giang đã và đang chủ động triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả.

Nguồn: Truyền hình pháp luật

Cùng chuyên mục


Theo dõi truyền hình pháp luật