Hà Nội: 48 hộ dân “mòn mỏi” xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ ở dù đã nộp thuế đất ở nhiều năm

16-09-2020 08:52 9,533