Hà Nội chi hơn 832 tỉ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Audio THPL
09-12-2020 15:58

(THPL)- HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025, kinh phí thực hiện đề án là hơn 832 tỷ đồng.

Sáng 9/12, với 100% đại biểu dự họp tán thành, Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội khoá XV thông qua Nghị quyết về chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021-2025 và Quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự kiến, kinh phí thực hiện đề án là hơn 832 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và hơn 125 tỷ đồng từ kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia. Đề án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Về quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, đối tượng áp dụng bao gồm: Doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội; các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; các hộ kinh doanh đăng ký hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội; Các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề án cũng nêu rõ mục tiêu, giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: Tạo thêm khoảng 1,5 triệu việc làm mới cho người lao động; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; đóng góp trên 40% GRDP và trên 30% ngân sách thành phố.


Nguồn: VTC – TH: THPL

Cùng chuyên mục