Hà Nội chờ ý kiến Bộ Nội vụ để xét tuyển đặc biệt viên chức giáo dục

Audio THPL
04-10-2019 11:32

(THPL) - Văn phòng Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung Theo đó, Kì thi tuyển, xét tuyển viên chức giáo dục năm 2019 của Thành phố Hà Nội sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Hà Nội sẽ xin ý kiến Bộ Nội vụ để thống nhất thực hiện việc xét tuyển đặc biệt viên chức giáo dục.

Về công tác cán bộ, Thành phố giao Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Uỷ ban Nhân dân quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2019 theo đúng quy định. Về việc xét tuyển đặc biệt viên chức giáo dục, giao Sở Nội vụ báo cáo, xin ý kiến Bộ Nội vụ để thống nhất thực hiện.

Về phía các quận, huyện, Uỷ ban Nhân dân Thành phố đề nghị các đơn vị rà soát, yêu cầu các giáo viên tự đối chiếu các tiêu chuẩn, điều kiện của mình với Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ và tiêu chuẩn Thành phố đã hướng dẫn; trên cơ sở đó tập hợp gửi Sở Nội vụ báo cáo Uỷ ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2019.

Như vậy, kì thi tuyển, xét tuyển viên chức giáo dục năm 2019 của Thành phố Hà Nội vẫn sẽ diễn ra và không có ưu đãi dành cho các giáo viên hợp đồng lâu năm. Việc xét tuyển đặc biệt viên chức giáo dục (nếu có) sẽ được thực hiện thế nào khi Thành phố đã tuyển đủ số giáo viên trong chỉ tiêu tuyển dụng là câu hỏi được nhiều người quan tâm.


Nguồn: Giáo Dục Thời Đại

Cùng chuyên mục