Đang tải

Hà Nội: Chưa phát hiện tham nhũng trong 6 tháng đầu năm

Audio THPL
23-06-2022 15:44

(THPL)- Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, UBND thành phố Hà Nội cho biết, chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2022.


Nguồn: Tiền Phong- TH: THPL

Cùng chuyên mục