Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ

(TVPL)- Ngày 2/12, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội tổng kết Kế hoạch liên ngành số 54/KH-STP-HLHPN ngày 28/5/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN TP về việc đẩy mạnh công tác Phổ biến Giáo dục Pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018-2022.

Thứ bảy, 03/12/2022 08:18
Nguồn: Kinh Tế Và Đô Thị- TH: TVphapluat