Đang tải

Hà Nội: Gần 3,9 triệu người dân sử dụng ứng dụng VssID

Audio THPL
29-01-2022 10:02

(THPL)- Triển khai từ tháng 11/2020 đến nay, Hà Nội có gần 3,9 triệu người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội và được cấp tài khoản sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Như vậy, Hà Nội là địa phương có số người cài đặt ứng dụng VssID lớn nhất cả nước, đạt gần 125% kế hoạch đề ra.

Để đạt kết quả trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phân công cán bộ, viên chức phụ trách, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, đồng thời chủ động phối hợp với các trường học để các giáo viên hướng dẫn học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh cài ứng dụng VssID.

Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tra cứu các thông tin mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/24 giờ. 

Thông qua ứng dụng, người dùng còn có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của người sử dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp...


Nguồn: Hà Nội mới

Cùng chuyên mục