Đang tải

Hà Nội lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Audio THPL
13-05-2022 21:38

(THPL)- Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Với quyết định trên, Hà Nội là địa phương đầu tiên cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên. Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng ban Chỉ đạo; Ban Nội chính Thành ủy là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. 5 vị trí phó trưởng ban gồm: Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Giám đốc công an thành phố.

Tại Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã nhất trí với Tờ trình của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Theo quyết định, Trưởng ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc; quy định về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu riêng để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; kinh phí hoạt động do ngân sách thành phố cấp theo quy định.


Nguồn: Pháp luật Việt Nam

Cùng chuyên mục