Hà Nội phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng giai đoạn 2021-2030

20-10-2020 14:59

(THPL)- UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 201 về phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, giai đoạn từ năm 2021 đến 2030.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 201 về phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, giai đoạn từ năm 2021 đến 2030.


Theo kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu xác định rõ loại hình, số lượng phương tiện và mạng lưới vận tải hành khách công cộng theo từng giai đoạn, bảo đảm đáp ứng chỉ tiêu tỷ lệ đảm nhận theo các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và thành phố; bảo đảm kết nối đến các khu vực tập trung dân cư, các khu vực có nhu cầu đi lại và tăng mật độ bao phủ đến các huyện ngoại thành, các trung tâm phát triển kinh tế - xã hội; kết nối thuận tiện với các đầu mối giao thông và giữa các loại hình, phương thức vận tải.


Việc phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bảo đảm mật độ bao phủ của mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đạt tới mục tiêu đến năm 2030 đạt tiêu chí trong phạm vi 500m người dân có thể tiếp cận sử dụng xe buýt đạt tỷ lệ khoảng 80% - 90% tại khu vực trung tâm thành phố. Kế hoạch cũng nêu rõ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.


Nguồn: Pháp Luật Và Xã Hội- Clip: HANOITV- TH: THPL

Cùng chuyên mục