Hà Nội sẽ có 5 khu nhà ở xã hội tập trung với quy mô trên 300 ha

Audio THPL
01-03-2021 16:05

(THPL)- Việc làm trên được thực hiện trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Thông tư quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015 của Chính phủ, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2021

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời kiến nghị của UBND TP. Hà Nội tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28/12/2020 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến. Bộ Xây dựng cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện TP. Hà Nội đã giao các nhà đầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn với tổng diện tích khoảng hơn 300ha đất.

Liên quan đến những kiến nghị của UBND TP. Hà Nội về việc tháo gỡ các khó khăn trong xây dựng và thực hiện thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung và đề án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ, nguy hiểm trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2021 sẽ tích cực phối hợp với UBND TP. Hà Nội  nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội độc lập, trong đó có dự án nhà ở xã hội độc lập có quy mô lớn.

Cũng theo Bộ Xây dựng, việc thực hiện thí điểm xây dựng khu NƠXH tập trung, hiện TP. Hà Nội đã giao các nhà đầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn với tổng diện tích hơn 300ha đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 508 ngày 31/10/2017.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, Thành phố chọn thí điểm một số công trình, dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và giao Bộ Xây dựng nghiên cứu kiến nghị của TP Hà Nội trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan.

Bộ Xây dựng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan đến việc phát triển các dự án nhà ở xã hội độc lập như: Bổ sung quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư và lấy ý kiến thẩm định để chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng NƠXH theo hướng đồng bộ pháp luật đầu tư và pháp luật nhà ở;…    

Nguồn: Pháp luật Việt Nam – TH: THPL

Cùng chuyên mục