Hà Nội xem xét tạm dừng thanh tra các dự án theo kế hoạch vì Covid-19

Audio THPL
14-04-2020 09:31 1,664

(THPL) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu rà soát lại kế hoạch thanh tra năm 2020, đề xuất tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch các dự án để tạo điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - Nguyễn Đức Chung giao Thanh tra TP, thanh tra chuyên ngành thuộc các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã rà soát lại kế hoạch thanh tra năm 2020, đề xuất tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch các dự án để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các chủ đầu tư ổn định sản xuất, kinh doanh, phòng chống dịch Covid-19; Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ thực hiện việc thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp;  Đối với những vụ việc đã thanh tra thì khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Chủ tịch TP cũng yêu cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình. Đối với các dự án khó khăn, vướng mắc phải làm rõ tồn tại, hạn chế, phân công cán bộ để tháo gỡ, xử lý; Chủ động báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết.Nguồn: Tổng hơp - Video: Nhân dân

Cùng chuyên mục