Đang tải

Hà Tĩnh: Giấy chứng nhận sử dụng đất sai diện tích, vì đâu nên nỗi?

Audio THPL
25-04-2022 08:03

(THPL) – Truyền hình Pháp luật Việt Nam nhận được đơn thư của người dân tại phố Kiến Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh về việc “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” có diện tích đất được cấp không đúng như diện tích của hồ sơ và diện tích tại bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cung cấp. Phóng viên Truyền hình Pháp luật Việt Nam tiến hành ghi nhận vụ việc trên.

Nguồn: Truyền hình Pháp luật

Cùng chuyên mục