Hà Tĩnh xử lý 445 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm

(THPL) - Toàn tỉnh hiện có 276 ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) các cấp, trong đó, 1 ban tuyến tỉnh, 13 ban tuyến huyện và 262 ban tuyến xã. Ban chỉ đạo hoạt động theo quý, 6 tháng, cả năm và tăng cường vào các dịp lễ tết.

Thứ ba, 05/11/2019 08:33
Nguồn: Báo Hà Tĩnh