Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Nghiệp vụ thuế giúp tăng thu hơn 644 tỷ đồng

(THPL)- Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu và chống thất thu thuế đã giúp số thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm của đơn vị tăng thêm được 644,5 tỷ đồng.

Thứ hai, 15/11/2021 20:23
Nguồn: Tài chính