Hàn Quốc muốn được miễn trừng phạt khi viện trợ lương thực cho Triều Tiên

Audio THPL
19-07-2019 07:39