Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Audio THPL
31-10-2019 08:32 5,670

(THPL) - Bắt đầu từ tháng 11/2019 hàng loạt chính sách mới có hiệu lực. Những chính sách đó gồm: Điều kiện đỗ kỳ thi cấp chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm, đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh Nhân dân.

Về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 16/2019 hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 có hiệu lực từ ngày 2/11/2019. Đối tượng áp dụng gồm các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Thông tư nêu rõ, lượng đường (mã HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 98.700 tấn.

Về thời hạn được buôn bán thuốc thực vật chứa chất Chlorpyrifos ethyl và Fipronil 

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 10/2019 ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Ngoài ban hành các phụ lục danh mục thuốc thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt nam thì Thông tư 10/2019 còn quy dịnh thời hạn cho phép sử dụng và buốn bán đối với các loại thuốc thực vật có chứa chất Chlorpyrifos ethyl và Fipronil.

Thời hạn được sản xuất, nhập khẩu thuốc thực vật chứa chất Chlorpyrifos ethyl và Fipronil là đến ngày 12/2/2020; và chỉ được buôn bán, sử dụng loại thuốc này đến ngày 12/2/2021. Xem thêm nội dung tại Thông tư 10/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2019

Về điều kiện đỗ kỳ thi cấp chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm

Tại thông tư 65/2019, Bộ Tài chính ban hành quy định nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019..

Theo đó, thí sinh dự kỳ thi cấp chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm được coi là đỗ kỳ thi nếu đạt từ 70% tổng số điểm của bài thi trở lên. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi, kết quả thi sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và trang thông tin điện tử của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Các cách lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử

Đối với Thông tư 66/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Nếu hồ sơ đề nghị hoàn thuế là Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước và các tài liệu kèm theo. Ngoài ra, người nộp thuế có thể đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế bằng cách lập và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử đồng thời với việc lập và gửi hồ sơ khai thuế điện tử theo quy định tại Điều 22 Thông tư 110/2015.

Về giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân

Bên cạnh đó, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 41/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có hiệu lực từ 18/11/2019.

TH: Thu Thảo


Nguồn: Tổng Hợp

Cùng chuyên mục