Hàng trăm khách hàng tố Tổng công ty Thái Sơn lừa đảo

20-11-2020 08:25 1,602

(THPL)- Sáng ngày 18/11, hàng trăm khách hàng của dự án Thái Sơn 2 tập trung tại Tổng công ty Thái Sơn treo băng rôn biểu tình, yêu cầu chủ đầu tư bồi thường quyền lợi. Theo lời khách hàng thì mặc dù đã đóng hàng trăm tỷ đồng nhưng hơn 15 năm qua công ty Thái Sơn vẫn chưa giao nền đất như đã cam kết.

Sáng ngày 18/11, hàng trăm khách hàng của dự án Thái Sơn 2 tập trung tại Tổng công ty Thái Sơn treo băng rôn biểu tình, yêu cầu chủ đầu tư bồi thường quyền lợi. Theo lời khách hàng thì mặc dù đã đóng hàng trăm tỷ đồng nhưng hơn 15 năm qua công ty Thái Sơn vẫn chưa giao nền đất như đã cam kết.

Những khẩu hiệu như “ Thái Sơn lừa đảo”, “ yêu cầu Thái Sơn bồi thường thiệt hại cho khách hàng” hay những biểu ngữ như thế này được hàng trăm khách hàng của dự án Thái Sơn 2 biểu tình giăng kín tại cổng Tổng công ty Thái Sơn.

Nhiều khách hàng của dự án này cho biết, năm 2003 - 2004 họ đã ký với Tổng công ty Thái Sơn hợp đồng “góp vốn đầu tư để nhận nền xây dựng nhà ở” tại khu quy hoạch dân cư Phước Kiển (hay còn gọi Thái Sơn 2, huyện Nhà Bè, TP HCM). Mặc dù đã hoàn tất việc thanh toán  60 đến 80% giá trị lô đất theo hợp đồng nhưng đến nay hơn 15 năm qua khách hàng vẫn chưa nhận được nền để xây dựng nhà.

Theo Kết luận thanh tra số 721/KL-TTTP-P7 ngày 08/11/2013 của Thanh tra TP HCM về việc thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn TP HCM do Tổng công ty Thái Sơn làm chủ đầu tư (trong đó có dự án Thái Sơn 2), dự án này ban đầu là dự án xây dựng nhà ở dành cho cán bộ chiến sĩ.

Theo đó, ngày 21/4/2005, Công ty Thái Sơn (nay là Tổng Công ty Thái Sơn) có Công văn số 296/CVTS gửi UBND huyện Nhà Bè xin chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng khu dân cư (tạm gọi là dự án Thái Sơn 2) cho cán bộ, sĩ quan tại xã Phước Kiển với diện tích đất dự kiến khoảng 30 ha. Đến ngày 04/8/2005, UBND huyện Nhà Bè có Công văn số 119/CV-TNMT chấp thuận việc xây dựng khu nhà ở tại điểm khu đất nêu trên.

Ngày 12/9/2005, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM có Công văn số 2098/QHKT-DDB2 về việc thỏa thuận sơ bộ phương án quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng khu nhà ở tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, quy mô gần 30ha và yêu cầu Công ty Thái Sơn tiến hành các thủ tục giao, thuê đất theo Quyết định số 138/2004/QĐ-UB ngày 18/5/2004 của UBND TP và các nội dung yêu cầu khác theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, sau khi được UBND huyện Nhà Bè thỏa thuận địa điểm quy hoạch và Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản thỏa thuận sơ bộ phương án quy hoạch chi tiết 1/500 thì Tổng Công ty Thái Sơn đã không tiếp tục tiến hành các thủ tục pháp lý thực hiện dự án theo yêu cầu của cơ quan chức năng, để tiến độ dự án bị kéo dài.

Bên cạnh đó, các nội dung thực hiện này đã không còn phù hợp quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Do vậy, Đoàn thanh tra TP kiến nghị UBND huyện Nhà Bè thu hồi hủy bỏ Công văn số 119 về ý kiến quy hoạch địa điểm xây dựng dự án Thái Sơn 2. Đồng thời, cũng kiến nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc hủy bỏ Công văn số 2098 về thỏa thuận sơ bộ phương án quy hoạch chi tiết 1/500.

Ngày 25/6/2018, UBND huyện Nhà Bè ra Thông báo 215/TB-VP, UBND kết luận về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Thái Sơn liên quan đến tình hình thực hiện dự án Thái Sơn 2. Theo đó, Công ty Thái Sơn không còn đủ cơ sở pháp lý để làm chủ đầu tư dự án.


Nguồn: Truyền hình Pháp luật

Tin liên quan

Cùng chuyên mục