Hành vi đe dọa, tấn công chủ nợ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

(TVPL)- Người vay có hành vi đe dọa, tấn công nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản…của chủ nợ, tùy thuộc vào hành vi, hậu quả xảy ra, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ sáu, 28/10/2022 17:48
Nguồn: Tvphapluat