‘Hiến kế' để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023

(TVPL) - Để "năm 2023 đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022" như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Bộ trưởng, “tư lệnh” ngành đã hiến kế, đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp.

Chủ nhật, 22/01/2023 16:55
Nguồn: https://media.chinhphu.vn/