(THPL) - Hiệp hội Taxi Hà Nội không đồng ý với các phương án mà Bộ Giao thông - Vận tải trình Chính phủ, đồng thời vừa có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị phải định danh cụ thể và đúng với bản chất của loại hình vận tải taxi và vận tải xe hợp đồng trong Nghị định 86 sửa đổi.