(THPL) - Lần đầu tiên Hội nghị quốc tế về kinh doanh và trao giải doanh nghiệp Châu Á Thái Bình Dương diễn ra tại Việt Nam do Business Coaching Asia (BCA Corp.) đăng cai tổ chức. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 05 đến ngày 07/5/2019, dự kiến quy tụ hơn 400 lãnh đạo Doanh nghiệp, Doanh nhân, Nhà huấn luyện, và các chuyên gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Hội nghị cũng là cơ hội để các Doanh nhân, chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối, trao đổi ý tưởng và tôn vinh những điều tuyệt vời.

Họp báo công bố Hội nghị Quốc tế về kinh doanh và Vinh danh Doanh nghiệp Châu Á Thái Bình Dương.

13-03-2019 19:27

(THPL) - Lần đầu tiên Hội nghị quốc tế về kinh doanh và trao giải doanh nghiệp Châu Á Thái Bình Dương diễn ra tại Việt Nam do Business Coaching Asia (BCA Corp.) đăng cai tổ chức. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 05 đến ngày 07/5/2019, dự kiến quy tụ hơn 400 lãnh đạo Doanh nghiệp, Doanh nhân, Nhà huấn luyện, và các chuyên gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Hội nghị cũng là cơ hội để các Doanh nhân, chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối, trao đổi ý tưởng và tôn vinh những điều tuyệt vời.

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục