Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2023

(TVPL) - Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu áp dụng đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất do nhận thừa kế, nhận chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy, theo quy định của pháp luật, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu bao gồm những gì?

Thứ tư, 03/05/2023 14:07
Nguồn: TVPL - Video: THĐT