(THPL) - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang bất ngờ có tên trong danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2018 do Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố, bao gồm những người phụ nữ có vai trò nổi bật trong các lĩnh vực hoạt động của họ như: chính trị, kinh doanh, hoạt động xã hội và từ thiện, khoa học – giáo dục, giải trí, nghệ thuật và thể thao.

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang vào top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2018

05-03-2019 07:49

(THPL) - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang bất ngờ có tên trong danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2018 do Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố, bao gồm những người phụ nữ có vai trò nổi bật trong các lĩnh vực hoạt động của họ như: chính trị, kinh doanh, hoạt động xã hội và từ thiện, khoa học – giáo dục, giải trí, nghệ thuật và thể thao.

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục