(THPL) - Chiều 12/3, tại Capella Gallery (TP HCM) đã diễn ra lễ ký kết giữa HD Entertainment của Hoa hậu, doanh nhân  Hải Dương và Chủ tịch  Hoa hậu Siêu quốc gia Quốc tế Gerhard Parzutka Von Lipinski. Theo đó, công ty của cô sẽ tiếp tục nắm bản quyền cuộc thi Miss Supranational – Hoa hậu Siêu quốc gia trong 3 năm, đồng thời lần đầu có bản quyền Mister Supranational – Nam vương siêu quốc gia 2019.

Hoa hậu - doanh nhân Hải Dương chính thức nắm bản quyền và Mister Supranational tại Việt Nam

13-03-2019 14:53

(THPL) - Chiều 12/3, tại Capella Gallery (TP HCM) đã diễn ra lễ ký kết giữa HD Entertainment của Hoa hậu, doanh nhân  Hải Dương và Chủ tịch  Hoa hậu Siêu quốc gia Quốc tế Gerhard Parzutka Von Lipinski. Theo đó, công ty của cô sẽ tiếp tục nắm bản quyền cuộc thi Miss Supranational – Hoa hậu Siêu quốc gia trong 3 năm, đồng thời lần đầu có bản quyền Mister Supranational – Nam vương siêu quốc gia 2019.

Nguồn: Tổng Hợp

Cùng chuyên mục