Hoạt động trong vùng dự báo nguy hiểm do bão số 10, nhiều tàu cá vẫn chủ quan

(THPL)- Hoạt động trong vùng dự báo nguy hiểm do bão số 10. Tuy nhiên, chủ các phương tiện cho biết ở những khu vực đó tình hình sóng gió bình thường nên họ vẫn khai thác và tự đảm bảo an toàn.

Thứ năm, 05/11/2020 16:04
Nguồn: Tổng hợp – Video: VTC - TH: THPL