Học sinh Hà Nội đang uống thực phẩm chức năng mà cứ ngỡ Sữa học đường

14-04-2019 08:41

(THPL) - Học sinh Hà Nội đang uống thực phẩm chức năng, điều này có trái Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sản phẩm sữa tươi cho chương trình Sữa học đường.

Cụ thể, trên cả 2 sản phẩm Sữa học đường Vinamilk đang cung cấp cho Hà Nội, một là Sữa tươi tiệt trùng có đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% sữa tươi, hai là Sữa tươi tiệt trùng không đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% sữa tươi cả 2 sản phẩm này đều ghi rõ dòng chữ: Thực phẩm bổ sung.

Trước đó, ngày 11/4/2019, website của Vinamilk đăng văn bản số 1583 phản hồi thông tin về sản phẩm sử dụng trong Chương trình Sữa học đường tại Hà Nội. Trong đó, phần 10 vitamin và 4 khoáng chất Vinamilk được pha thêm vào sản phẩm Sữa học đường cung cấp cho Hà Nội, vượt quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1340 ngày 8/7/2016.

Việc Hà Nội mua thực phẩm bổ sung, và một nhóm thuộc thực phẩm chức năng cho Chương trình Sữa học đường, đã được đơn vị cung cấp là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam là đơn vị trúng thầu. 

Chương trình sửa học đường, được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định 1340 ngày 8/7/2016, của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Quyết định số 5450 ngày 28/9/2016 về sản phẩm sữa tươi, chứ không phải là thực phẩm bổ sung" hay thực phẩm chức năng Theo Nghị định số 15 ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Bộ Công thương được giao quản lý các mặt hàng sữa chế biến, trong đó, bao gồm các loại sữa dạng lỏng và không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý. Trước đó, Bộ Y tế cũng có Công văn số 3595, đề nghị Bộ Công thương xây dựng và ban hành quy chuẩn kĩ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa dạng lỏng (thay thế QCVN 5-1:2010/BYT), theo phân công nhiệm vụ tại Nghị định số 15 ngày 2/2/2018. Với quyết định 1340 muốn bổ sung vào sữa tươi, Bộ Y tế phải ban hành thông tư, trong lúc chưa ban hành, thì chỉ các sản phẩm thuộc nhóm sữa tươi theo QCVN 5- 1:2010/BYT mới đủ điều kiện tham gia Chương trình Sữa học đường. Như vậy, đối với 2 sản phẩm thực phẩm bổ sung mà Vinamilk cung cấp cho Chương trình Sữa học đường của Hà Nội và một số địa phương khác, thuộc nhóm thực phẩm chức năng, không thuộc nhóm sữa dạng lỏng theo QCVN 5-1:2010 mà Bộ Công thương quản lý. Chính phủ đã phân công cho 2 bộ quản lý, sữa dạng lỏng (bao gồm sữa tươi) thuộc Bộ Công thương, còn thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng thuộc Bộ Y tế. Vậy Vinamilk có biết điều đó chăng. Tại hội thảo này, đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đề nghị, cần làm rõ khái niệm sữa pha lại có bổ sung các chất, thì đó là các chất gì, bởi nếu không thì sản phẩm dễ bị nhầm lẫn và chuyển sang thực phẩm chức năng.

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục